سامان اصغری/ مدرس پیانو

 

 

سامان اصغری
سامان اصغری

سامان اصغری

 

تاریخ تولد : 7/01/59

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران

 

موسسه مربوطه : دانشگاه آزاد کرج

 

 

سوابق تحصیلی و فعالیتهای موسیقی :

 

تحصیل در زمینه نوازندگی پیانو و سلفژ نزد شادروان بیژن داداشی و آقای بهزاد داداشی از سال 1371 تا 1377

 

 

تحصیل در زمینه نوازندگی پیانو نزد آقای خسرو پرویزی از سال 1377 تا 1381

 

 

تحصیل در زمینه نوازندگی پیانو نزد آقای علی حشمتی افشار از سال 1384 تا 1388

 

 

تحصیل در زمینه دروس آهنگسازی نزد آقای محمد سعید شریفیان از سال 1392 تا 1394

 

 

تدریس نوازندگی پیانو از سال 1384 تا اکنون